Βασικές γνώσεις και δομή καλωδίων και καλωδίων

Εισαγωγή: Ως σημαντικό μέρος της μετάδοσης και της επικοινωνίας ισχύος, το καλώδιο και το καλώδιο είναι απαραίτητα για την εκμάθηση και κατανόηση των βασικών στοιχείων του καλωδίου και του καλωδίου.Αυτό το άρθρο θα ξεκινήσει από τη βασική έννοια των συρμάτων, τη διάκριση μεταξύ καλωδίων και καλωδίων και μια σύντομη εισαγωγή στη δομή, τις απαιτήσεις των χάλκινων συρμάτων, το περίβλημα και το περίβλημα μόνωσης, τον ορισμό χρώματος των συρμάτων, την ταξινόμηση των συρμάτων, την έννοια του εκτύπωση σε σύρματα, το μετρητή καλωδίων και την αντίστοιχη φόρτωση Εξετάστε τα βασικά στοιχεία του σύρματος και του καλωδίου όσον αφορά τη ροή, την επιθεώρηση, τη δοκιμή και τα πρότυπα.

1. Η βασική έννοια των καλωδίων: Τα σύρματα είναι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος και γενικά είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά υλικά όπως ο χαλκός ή το αλουμίνιο.Συνήθως αποτελείται από έναν κεντρικό αγωγό, τυλιγμένο σε μόνωση για να σταματήσει τη διαρροή ρεύματος και την άμεση επαφή με άλλα αντικείμενα.Το εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιείται για την προστασία του μονωτικού στρώματος από εξωτερικές φυσικές και χημικές βλάβες.

Λεπτομερής εισαγωγή: Ο κεντρικός αγωγός του σύρματος μπορεί να είναι ένας συμπαγής αγωγός (όπως π.χσυμπαγές χάλκινο σύρμα) ή έναν λανθάνοντα αγωγό (όπως σύρμα χαλκού).Οι συμπαγείς αγωγοί είναι κατάλληλοι για κυκλώματα χαμηλής συχνότητας και εκπομπές μικρότερης απόστασης, ενώ οι αγώγιμοι αγωγοί είναι κατάλληλοι για κυκλώματα υψηλής συχνότητας και εκπομπές μεγάλων αποστάσεων.Το υλικό της μονωτικής στρώσης μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυαιθυλένιο με σταυροδεσμούς (XLPE).

das6

2.Η διάκριση και η δομή των καλωδίων και των καλωδίων:

2.1 Διάκριση: Το σύρμα είναι συνήθως μονοπύρηνος με μόνο έναν κεντρικό αγωγό και μόνωση.Το καλώδιο αποτελείται από σύρματα πολλαπλών πυρήνων, κάθε καλώδιο πυρήνα έχει το δικό του μονωτικό στρώμα, καθώς και το συνολικό στρώμα μόνωσης και το εξωτερικό περίβλημα.

Λεπτομερής εισαγωγή: Τα καλώδια είναι λειτουργικά και πολύπλοκα και είναι κατάλληλα για μετάδοση πολλαπλών πυρήνων και μετάδοση ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις.Η δομή του καλωδίου περιλαμβάνει όχι μόνο τον κεντρικό αγωγό και το μονωτικό στρώμα, αλλά και το πληρωτικό, το προστατευτικό στρώμα, το μονωτικό περίβλημα και το εξωτερικό περίβλημα.Τα πληρωτικά χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση μιας σταθερής απόστασης μεταξύ των συρμάτων πυρήνα.Το στρώμα θωράκισης χρησιμοποιείται για την απομόνωση της παρεμβολής μεταξύ των συρμάτων πυρήνα.Το μονωτικό περίβλημα χρησιμοποιείται για την προστασία του συνολικού στρώματος μόνωσης, ενώ το εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιείται για την προστασία του μονωτικού στρώματος από εξωτερικές φυσικές και χημικές βλάβες.

3. Απαιτήσεις για χάλκινο σύρμα: Ως υλικό αγωγού που χρησιμοποιείται συνήθως, το χάλκινο σύρμα απαιτεί υψηλή αγωγιμότητα.Εκτός από την ηλεκτρική αγωγιμότητα, το χάλκινο σύρμα πρέπει επίσης να έχει καλή θερμική αγωγιμότητα, αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στη διάβρωση.

Λεπτομερής εισαγωγή: Ως υλικό αγωγού, ο χαλκός έχει χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση, υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή θερμική αγωγιμότητα.Το σύρμα χαλκού υψηλής καθαρότητας μπορεί να παρέχει καλύτερη αγωγιμότητα.Επιπλέον, ο χαλκός πρέπει να έχει επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στη διάβρωση για να εξασφαλίσει τη μακροζωία και την αξιοπιστία του σύρματος.

das4

4. Θήκη και μανδύα μόνωσης: Το μονωτικό στρώμα χρησιμοποιείται για την αποφυγή διαρροής ρεύματος και άμεσης επαφής με άλλα αντικείμενα.Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μονωτικά υλικά είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το πολυαιθυλένιο (PE) και το διασυνδεδεμένο πολυαιθυλένιο (XLPE).Το εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιείται για την προστασία του μονωτικού στρώματος από εξωτερικές φυσικές και χημικές βλάβες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή το πολυαιθυλένιο (PE).

Λεπτομερής εισαγωγή: Το μονωτικό στρώμα είναι σημαντικό μέρος της μόνωσης και της προστασίας των συρμάτων και των καλωδίων.Διαφορετικά μονωτικά υλικά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για διαφορετικά σενάρια εφαρμογής.Η μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), για παράδειγμα, έχει καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και χημική αντοχή και είναι κατάλληλη για μετάδοση ρεύματος σε σπίτια και εμπορικά κτίρια.Το μονωτικό στρώμα πολυαιθυλενίου (PE) έχει καλή αντίσταση στο κρύο και χρησιμοποιείται ευρέως στη μετάδοση ισχύος σε εξωτερικούς χώρους.Το μονωτικό στρώμα διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου (XLPE) έχει καλύτερη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και είναι κατάλληλο για μετάδοση ισχύος σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.

5. ο ορισμός χρώματος του καλωδίου: Στα καλώδια και τα καλώδια, τα καλώδια διαφορετικών χρωμάτων αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρήσεις και επίπεδα τάσης.Για παράδειγμα, στο πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), το μπλε αντιπροσωπεύει το ουδέτερο καλώδιο, το κίτρινο-πράσινο το καλώδιο γείωσης και το κόκκινο ή το καφέ αντιπροσωπεύει το καλώδιο φάσης.

Λεπτομερής εισαγωγή: Ο ορισμός χρώματος των καλωδίων είναι βασικά συνεπής διεθνώς και χρησιμοποιείται για τη διάκριση διαφορετικών κυκλωμάτων και λειτουργιών.Για παράδειγμα, το μπλε συνήθως υποδεικνύει το ουδέτερο καλώδιο, τη διαδρομή για το ρεύμα επιστροφής.Το κίτρινο-πράσινο συνήθως υποδηλώνει ένα καλώδιο γείωσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την ασφαλή διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύματος.Το κόκκινο ή το καφέ χρησιμοποιείται συνήθως ως καλώδιο φάσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του ρεύματος.Διαφορετικές χώρες και περιοχές μπορεί να έχουν μικρές διαφορές, επομένως πρέπει να κατανοήσετε τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς.

das3

6. Ταξινόμηση καλωδίων: Τα σύρματα μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις ηλεκτρικές ιδιότητες, τα μονωτικά υλικά, τις ιδιότητες επιβράδυνσης φλόγας κ.λπ. Οι κοινές ταξινομήσεις περιλαμβάνουν καλώδια χαμηλής τάσης (αντοχή τάσης μικρότερη από 1000V), καλώδια μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια επιβραδυντικά φλόγας κ.λπ. .

Λεπτομερής εισαγωγή: Η ταξινόμηση των συρμάτων βασίζεται σε διαφορετικές ιδιότητες και απαιτήσεις εφαρμογής.Τα καλώδια χαμηλής τάσης είναι κατάλληλα για οικιακά και επαγγελματικά κτίρια και γενικά αντέχουν σε τάσεις κάτω από 1000V.Τα καλώδια μέσης και υψηλής τάσης είναι κατάλληλα για γραμμές μεταφοράς και το εύρος τάσης αντοχής είναι συνήθως μεταξύ 1kV και 500kV.Τα καλώδια επιβραδυντικά φλόγας έχουν καλές ιδιότητες επιβραδυντικής φλόγας και εμποδίζουν την εξάπλωση της φωτιάς.

7. η έννοια της εκτύπωσης καλωδίων: Η εκτύπωση στο καλώδιο είναι να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες του καλωδίου, όπως κατασκευαστή, μοντέλο, προδιαγραφές, επίπεδο τάσης κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για τη σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των καλωδίων .

Λεπτομερής εισαγωγή: Η εκτύπωση στο σύρμα είναι ένα σήμα που προστίθεται από τον κατασκευαστή κατά τη διαδικασία κατασκευής για να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες του σύρματος.Μέσω της εκτύπωσης, οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν την ποιότητα, τις προδιαγραφές και το εφαρμοστέο περιβάλλον του καλωδίου.Για παράδειγμα, το όνομα του κατασκευαστή και τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την τεχνική υποστήριξη.

8. Μετρητής σύρματος και αντίστοιχη εμβέλεια: Ο μετρητής σύρματος αναφέρεται στις προδιαγραφές και τη διάμετρο του σύρματος.Τα καλώδια διαφορετικών προδιαγραφών έχουν διαφορετική ικανότητα μεταφοράς φορτίου και αντίστοιχη χωρητικότητα μεταφοράς, τα οποία πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Λεπτομερής εισαγωγή: Το μετρητή καλωδίων αντιπροσωπεύεται συνήθως από ένα πρότυπο, όπως η προδιαγραφή AWG (American Wire Gauge), η προδιαγραφή τετραγωνικού χιλιοστού (mm²).Τα καλώδια διαφορετικών προδιαγραφών έχουν διαφορετικές επιφάνειες διατομής και ηλεκτρική αγωγιμότητα, επομένως η αντίστοιχη ικανότητα μεταφοράς ρεύματος θα είναι επίσης διαφορετική.Σύμφωνα με το τρέχον φορτίο και το μήκος του σύρματος, μπορεί να επιλεγεί το κατάλληλο μετρητή σύρματος για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σύρματος.

das5

9. επιθεώρηση, δοκιμή, τυπική περιγραφή: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το καλώδιο πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας, το καλώδιο πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρή επιθεώρηση και δοκιμή.Συνήθως, η κατασκευή και η χρήση συρμάτινων ράβδων πρέπει να συμμορφώνονται με σχετικά εθνικά ή διεθνή πρότυπα, όπως τα πρότυπα IEC, GB και άλλα πρότυπα.

Λεπτομερής εισαγωγή: Ο ποιοτικός έλεγχος του σύρματος απαιτεί επιθεώρηση και δοκιμή.Για παράδειγμα, στοιχεία όπως η αντίσταση του αγωγού, η ηλεκτρική μόνωση, η ανθεκτικότητα των μονωτικών στρωμάτων και η αντοχή σε εφελκυσμό των αγώγιμων υλικών πρέπει να ελέγχονται.Επιπλέον, οι κατασκευαστές και οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με εθνικά ή διεθνή πρότυπα, όπως IEC, GB, κ.λπ., για να διασφαλίσουν ότι το καλώδιο πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές.

εν κατακλείδι: Οι βασικές γνώσεις καλωδίων και καλωδίων είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση και συντήρηση καλωδίων και καλωδίων.Κατανοώντας τις βασικές έννοιες των συρμάτων, τη διάκριση μεταξύ καλωδίων και καλωδίων, τις απαιτήσεις των χάλκινων καλωδίων, των θηκών μόνωσης και των μπουφάν, τον ορισμό των χρωμάτων των συρμάτων, την εισαγωγή της ταξινόμησης συρμάτων, την έννοια της εκτύπωσης σύρματος, το μετρητή σύρματος και την αντίστοιχη μεταφορά ρεύματος χωρητικότητα και επιθεώρηση, Με τη γνώση των δοκιμών και των προτύπων, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να εφαρμόσουμε καλώδια και καλώδια.Ελπίζω ότι αυτό το άρθρο θα είναι χρήσιμο στους αναγνώστες και θα ενισχύσει την επαγγελματική γνώση του καλωδίου και του καλωδίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:francesgu1225@hotmail.com
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:francesgu1225@gmail.com

WhatsAPP:+8618689452274


Ώρα ανάρτησης: 21 Ιουλίου 2023